Styrelsen

Styrelsen sammanträder några gånger per år, främst för att en gång per år dela ut Ingegerd Palmes stipendium samt Släktföreningens stipendium samt för att i övrigt förvalta vissa släktgravar och släktarkivet, m.m.

Styrelsen består av:
Ordförande Denise Lagercrantz
Kassör Joakim Palme
Erik Palme
Olof Antell
Håkan Hedenvind
Madeleine Biörck
Camilla Malmberg Olsson
Martina Palme

Adress

Palmeska släktföreningen c/o Lagercrantz
Loviselundsvägen 151B
16570 Hässelby