Välkommen till Palmeska släktföreningens hemsida!

Palmeska släktföreningen är en sammanslutning inom den gamla borgare- och prästsläkten Palme från Ystad och Kalmar, vars nu levande släktmedlemmar härstamma från landssekreteraren och lagmannen i Kalmar, Christian Adolf Palme (1811-1889).

Medlem i föreningen är, efter anmälan hos styrelsen, envar som härstammar från Christian Adolf Palme eller är gift eller sammanboende med dennes ättling.

Christian Adolf Palme

Lagmannen i Kalmar Christian Adolph Palme (1811-1889) var far till halvsyskonen Henrik Palme och Sven Palme nedan, vilka svarar för var sin månghövdad gren av släkten (i Sverige, Mexiko och USA).

Läs mer
Styrelsen

Styrelsen sammanträder några gånger per år, främst för att en gång per år dela ut Ingegerd Palmes stipendium samt Släktföreningens stipendium samt för att i övrigt förvalta vissa släktgravar och släktarkivet, m.m.

Läs mer
Släktträffar

Nästan varje år anordnar styrelsen en släktträff med något tema som syftar till att verka för sammanhållningen inom släkten.

Läs mer
Adress

Palmeska släktföreningen c/o Lagercrantz
Loviselundsvägen 151B
16570 Hässelby